Poskytujeme překladatelský servis

Jsme specialisté na profesionální překlady a tlumočení na vysoké úrovni. Provádíme dokonce i soudně ověřené překlady. Jedná se o překlady textů a jejich následné soudní ověření, a opatření kulatým razítkem. Dále provádíme například dodatečné soudní ověření přeložených textů.
Simultánní tlumočení probíhá současně s projevem řečníka. Využití nalezne převážně na velkých konferencích s mezinárodní účastí. Zde řečníci přednášejí projevy ve svém mateřském jazyce, nebo v jednacím jazyce. Tlumočník jejich projev překládá průběžně do jiného jazyka.
Během simultánního tlumočení se musí tlumočník snažit i předvídat vývoj řečníkova projevu. V náročných situacích musí tlumočník projev smysluplně zjednodušit, ale zachovat plný význam projevu.

Poskytujeme překladatelský servis
5 (100%)1